Projekt: »ZELENO ZA ZELENO«

 

1. OPIS in NAMEN PROJEKTA
Namen operacije je razvoj dejavnosti pridelave in predelave zelišč kot vzpostavitev pogojev za nova delovna mesta, uporaba razvojnega potenciala zeliščarske dediščine ter urbana regeneracija središča Gornjega Grada.
Predmet operacije je prenova praznih poslovnih prostorov na Attemsovem trgu v Gornjem Gradu in preureditev v zeliščarnico, oprema prostorov za namen nove dejavnosti, preureditev zelenih površin v središču Gornjega Grada v zeliščne vrtove ter priprava programov za izobraževanje šolskih in drugih zainteresiranih skupin.

2. CILJI PROJEKTA
– medgeneracijsko sodelovanje
– ustvarjanje novih inovativnih partnerstev
– izvedba izobraževanj za OŠ in starejše
– obnova obstoječe infrastrukture
– varovanje okolja
– Glavni cilj operacije je vzpostavitev pogojev za dve novi delovni mesti.  Naslednji cilji so: prenova praznih poslovnih prostorov, oprema prostorov za namen opravljanja dejavnosti predelave in prodaje zelišč, ureditev zeliščnih vrtov v središču Gornjega Grada, priprava izobraževalnih programov za ponudbo skupinam, zagon delovanja zeliščarnice in ustvarjanje prihodkov. Poleg tega, želimo z operacijo vzpostaviti tudi novo razvojno usmeritev kraja, v kateri bodo aktivno sodelovale še ostale lokalne organizacije.

 

3. REZULTATI PROJEKTA
– povezovanje med partnerji, občinami in različnimi generacijami
– ureditev infrastrukture in nakup opreme
– povezovanje in vključevanje ranljivih skupin
– ozaveščenost posameznikov o zeliščarstvu
-zaposlitev na podlagi projekta

4. TRAJANJE PROJEKTA
1.4.2019-31.5.2020

5. PARTNERJI PROJEKTA
Vodilni partner: MSTO NA VASI
Ostali partnerji: Oš Gornji Grad, DEOS, Župnija in občina Gornji Grad, Čebelarska družina

6. FINANCIRANJE PROJEKTA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Savinja (Savinjsko –Šaleške regije).